Impressie

De Piekeniers

piekeniersDe piekeniers waren de kern van een leger tijdens de 80-jarige oorlog. Ze waren de meest getrainde soldaten op het veld en op de wallen. Piekeniers waren bewapend met pieken. Stokken met een punt erop van tussen de drie en zes meter lang. Omdat de piekeniers vaak vooraan in de linies vochten kregen deze mensen het hoogste soldij en de beste training.

 

piekeniers2
De piekeniers werken in twee verschillende formaties, een tegen de cavalerie en een tegen de infanterie. Tegen de cavalerie, soldaten te paard, werd de piek in de grond gezet en door de piekenier schuin omhoog gehouden. Paarden zijn bang om tegen een muur van pieken op te lopen, doen ze dit toch dan boort de piek zich in de grond en in het paard. De ruiter was dan een makkelijk doelwit.

 

piekeniers3

In de formatie tegen de infanterie, voetsoldaten, werd de piek aan de schouder gezet. Deze stond dus horizontaal recht vooruit en werd gebruikt om te steken. In een latere fase van het gevecht werd de piek voor de borst gezet en werd er geprobeerd het vijandelijke piekblok omver te duwen zodat ze hun massa kwijt zijn. Een soldaat in een blok was veilig, maar als enkeling in een slag hield hij het niet lang vol.

 

De roerdragers – Musketiers.

musketiersVeel Borgers werden na 1591 gewapend met een musket of een roer. Een roer is een ouderwets geweer dat zo’n twee schoten per minuut kon lossen.

De functie van de roerdragers was om vanaf de wallen op de aankomende vijand te schieten.

Maar vocht men op het veld dan bevonden de roerdragers zich tussen de piekeniers om met hun bescherming op de vijand te kunnen schieten.


musketiers2

Zowel de roer als het musket zijn voorladers, dus de kogel en het kruit wordt er via de loop in gegoten en aangestampt.

Bij sommige geweren moet er ook nog kruit in de pan om de lading goed te kunnen ontsteken.

Daarna wordt met een lont de lading ontstoken.

musketiers3

 

De Borgerij heeft vijf lontroeren, er zijn dan ook zes roerdragers bij de Borgerij, waarvan een de commandant is.

 

 

De Kanonniers

kanonniers2

 

Kanon gebulder op het slagveld. Dan wel vanaf de vestingwallen of door de belegeraar. De kruitdampen verblinden iedereen op het veld en de kogels slaan bressen in de wallen.

 

kanonniers4

 

De Borgerij bezit twee kanonnen, namelijk “Barbara”, een 3-ponds veldkanon en “Adriënne” een klein kanon voor binnen de poorten. Met beiden wordt zowel ceremonieel als in de veldslag veelvuldig geschoten. De bemanning van Barbara bestaat uit vijf man. De commandant, twee laders, een schutter en de kruitmeester.

kanonniers

 

Met akelige precisie kon zelfs het kleinste doelwit al geraakt worden. Dit werd door de schutter en de commandant uitgerekend. Ook werd het gewicht van de kogel en dehoeveelheid kruit zeer nauwkeurig nagemeten. Zeer ervaren kanonniers konden per minuut een schot geven.

Adriënne kan bediend worden door één man.

 

De Zwaardvechters

zwaardvechters

Tijdens de 80-jarige oorlog waren veel mannen gewapend met een rapier. Een lang dun zwaard vergelijkbaar met een degen.
Hoewel dit wapen door de soldaten veelal werd gebruikt als gereedschap werd er toch onderwezen in hoe met dit wapen om te gaan.
Het wapen werd in de veldslagen eigenlijk zelden gebruikt, soms niet eens meegenomen omdat het nogal in de weg kon zitten.
Het werd op de wallen wel gebruikt om de vijand er af te kunnen slaan en het werd gebruikt in duels van mannen onder elkaar.

 

zwaardvechters2

De Borgerij heeft vijf zwaardvechters en enkelen in opleiding. Deze mensen hebben les gehad van zwaardvechters uit Engeland. De wapens waarmee zij vechten, komen ook uit Engeland, waar ze op bestelling zijn gemaakt.
De wapens zijn bot gesmeed, toch blijft het zwaard gevaarlijk en staat bij de zwaardvechters de veiligheid altijd voorop.

 

zwaardvechters3

 

Het Kampement

kampement3kampement2

kampement4kampement