Home

Vandaag de dag is de Borgerij Berghen opden Zoom zeer actief, tijdens tal van activiteiten en re-enactment evenementen. Er worden op een authentieke en educatieve wijze demonstraties gegeven tijdens evenementen en op scholen, er worden veldslagen nagespeeld, demonstraties van zwaardvechten en/of het hanteren van een spies of roer gegeven. Ook worden er regelmatig een- of meerdaagse kampementen opgeslagen, zodat men een beeld krijgt van het leven in een kampement anno 1622. Natuurlijk zijn ook de kanonnen aanwezig zodat er in de directe omgeving oorverdovend kanongebulder en schoten van de roeren hoorbaar zijn.

Intussen omvat de Borgerij ongeveer een twintig Borgers en daarbij zijn ongeveer 10 poorters actief om tijdens de optredens het geheel meer cachet te geven.

Om een beter beeld te geven van onze activiteiten zal er een korte impressie en uitleg volgen. De Borgerij bestaat uit verschillende secties:
– Piekeniers
– Roerdragers of musketiers
– Kanonniers
– Zwaardvechters (rapier en houwdegen)

Voor het uitvoeren van de verschillende exercities wordt gebruik gemaakt van de Wapenhandelinghe van Jacob de Gheijn.
Daarnaast wordt de Borgerij vergezeld door marketentsters en koks.

Sinds kort werken we ook samen met een manege welke cavalerie uitbeelden uit de periode van de tachtig jarige oorlog (Nederlandse opstand)

De Borgerij werkt volgens Ordonnantiën. Deze ordonnantiën bevatten:
– de statuten,
– huishoudelijk reglement,
– veiligheidsregels voor het kampement,
– gebruik van vuurwapens, blanke wapens en kanonnen,
– exercitie voor roer, musket en piek.

Alle regelgeving wordt getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. De commandant, geassisteerd door zijn sectie commandanten, is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de bestaande regels.

Mochten er toch nog vragen zijn, na het lezen van de impressie, dan horen wij dat graag.